Władze Stowarzyszenia KLANZA

Oddział w Krakowie

  • Elżbieta Wącław – Prezes Zarządu
  • Barbara Ciastoń – Wiceprezes
  • Joanna Niedziałek – Członek 

  1. Leszek Hajduga – przewodniczący
  2. Anna Klass
  3. Wioleta Staśko

adminZarzad