O nas

Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.

Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.

KLANZA:
  • prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych,
  • organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne,
  • realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju,
  • proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy,
  • realizuje własny plan wydawniczy.
KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza jej granicami. Siedziba Główna Stowarzyszenia i Centrum Szkoleniowego mieści się w Lublinie; w Polsce działa 15 struktur lokalnych i 8 placówek patronackich.

Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, wpisana do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DN. 2.14123/rej/18/00.

W ofercie Klanzy jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 80 wysokokwalifikowanych trenerów i
animatorów. Szkolimy głównie nauczycieli, ale także animatorów kultury, pedagogów, pracowników społecznych, katechetów. Wyróżnia nas specyfika i styl pracy – znak firmowy KLANZY.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.
adminO nas